Hva er hverdagsrasisme? 10 tegn for hvordan du kjenner den igjen!

Jeg er jo ikke rasist! Selvsagt er jeg ikke det.. Eller? Mange av oss lar oss nok påvirke av fordommer vi kanskje ikke en gang visste vi hadde. Men vi kan bli bedre til å gjenkjenne disse små, men viktige typene av hverdagsrasisme. Vær ærlig med deg selv, og bli flinkere til å kjenne igjen når du må ta et oppgjør med deg selv.

1. Dem eller oss?

Et av de første tegnene man ser på hverdagsrasisme er når vi begynner å snakke om «dem» og «oss». Det bør alltid være «oss». Å sette opp et slikt skille er kunstig og kontraproduktivt.

2. Hva kalte du dyret?

Ikke gjør narr av andres navn, uansett hvor rart det måtte høres ut for deg. Innse at det kan være vanskelig å huske navn du ikke er vant med, men forsøk så godt du kan å respektere navnet fra første stund.

3. Hvor er du fra?

Dette er et enkelt spørsmål, men det kan være støtende for noen som er født i Norge å bli spurt hvor de kommer fra. Hvis du ønsker å vite mer om noens kultur og bakgrunn så finnes det bedre måter å spørre på.

4. Antagelser basert på hudfarge

Ikke anta at noen du møter med annen hudfarge enn deg selv har en spesifikk bakgrunn, religion eller kultur. Verden er stor, og en persons hudfarge gir deg få indikasjoner på hva slags bakgrunn de har.

5. Skal vi lure ham til å spise bacon?

Hvis du vet at noen kommer fra en kultur eller religion som har for eksempel restriksjoner i forhold til mat, så respekter disse restriksjonene. Det er ikke morsomt å gjøre narr av at noen spiser annerledes, og det er svært respektløst å forsøke å lure i noen noe de selv ikke ønsker å spise.

6. Wow, får du lov til det?

Dette er kanskje spesielt noe man skal passe seg for å si til kvinner. Det er ikke slik at alle kvinner med innvandrerbakgrunn eller mørkere hudfarge blir kontrollert av far eller ektemann. Hør på hva folk har å si før du kommer med antakelser om hvordan de lever.

7. Nei, dere feirer vel ikke jul?

Jul er ikke noe kristne har enerett på, og du kan heller ikke vite ved å se på noen hvorvidt de er kristne eller ikke. For svært mange som flytter til Norge fra andre kulturer er julen en viktig del av integreringen, og en flott måte å ta del i den norske kulturen på. Ikke vær overrasket over at andre ønsker å dele vår julekultur, sett heller pris på det!

8. Overdreven høflighet

Noen blir så redde for å virke rasistiske at de overdriver høfligheten mot mennesker med annen hudfarge. Det er selvsagt bedre enn å være uhøflig, men det betyr at du fortsatt ser på disse menneskene som annerledes enn deg selv. Vær hyggelig, men ikke overdriv, og for all del, ikke vær falsk.

9. Navnet skjemmer ingen

Dersom du skal selge eller kjøpe noe, leie ut en leilighet eller på annet vis forsøker å komme i kontakt med mennesker for å utveksle penger – ikke døm noen fordi de har et navn du ikke kjenner igjen. At noen har et navn som høres ut til å ikke være helt norsk sier deg ingenting om mennesket. Gi alle en sjanse.

10. Legg vekk alle nedsettende kallenavn og betegnelser

Du vet selv hvilke ord dette handler om. Betegnelser og kallenavn som går på hudfarge, etnisitet, religion osv., disse kan du legge vekk først som sist. Det er ingen grunn til å bruke nedsettende betegnelser på andre, uansett situasjon. Det er du for god til.