Om Respekt!

Respekt! og nettverk mot rasisme jobber mot alle typer rasisme og diskriminering i dagens Norge.

Den gjengse nordmann har en tendens til å tro at rasisme ikke lengre er et spesielt stort problem i landet vårt, men dessverre er ikke dette fullt så sant som vi ønsker at det skulle være. Man ser til stadighet at mennesker med mørkere hudfarge, med an annen kulturell eller religiøs bakgrunn eller med navn som ikke høres «norske» ut sliter i alt fra hverdagslige situasjoner til interaksjoner med det offentlige.

Begynn med barna for å fjerne hverdagsrasismen

Det er viktig å jobbe med holdningsskapende arbeid, ikke bare for å få slutt på denne typen situasjoner, men også for at den gjengse nordmann faktisk skal gjenkjenne rasisme både i hverdagen (fra seg selv eller andre) og når det skjer i det offentlige rom. Det er viktig å begynne denne typen arbeid allerede i skolealder, slik at barn helst aldri lærer at det finnes noe «oss» og «dem». Det skal bare finnes bare «oss». Ved å jobbe med forståelse og holdningsskapende arbeid hos barn kan man skape en bedre og mer inkluderende fremtid for alle. Barn blir født uten fordommer – fremmedfrykt og mistillit er tillærte egenskaper som det er fullt mulig å jobbe imot.

Plass til et kulturmangfold

Det er også viktig å jobbe målrettet og utrøttelig mot mindre rasisme i dagliglivet til den enkelte. Det vil si at vi må få vekk rasisme som er knyttet til navn som vi ikke kjenner igjen, samt holdninger knyttet til hudfarge og religion. V må ikke minst jobbe for forståelse av kulturer som skiller seg fra vår egen. Det er plass til mange ulike kulturbakgrunner i vårt langstrakte land, og det er viktig at vi innser at det å ønske andre kulturer velkommen slett ikke betyr at vi gir opp den særnorske kulturen. Det er fullt mulig for norsk kultur å eksistere parallelt med kulturer utenfra, og mest sannsynlig vil dette bare gjøre oss sterkere. Ved å dele vår norske kultur samtidig som vi tar til oss kulturer utenfra blir vi alle rikere.

Nulltoleranse for rasisme i det offentlige

Respekt! ønsker også å jobbe mot fremmedfrykt hos det offentlige, og sikre en rettferdig og likestilt behandling av alle som befinner seg i Norge, uavhengig av hva slags bakgrunn de måtte ha. Det kan ikke være slik at noen med mørkere hud ikke skal få hjelp av politiet dersom de trenger det, eller at de ikke blir trodd dersom de havner i en situasjon hvor de får spørsmål fra politiet. Det samme må være tilfelle når slike saker når rettssystemet. Hudfarge, kulturell bakgrunn eller religion bør ikke være avgjørende for hvordan noen behandles i en rettssal, uavhengig av hva saken omhandler. Det er viktig at politi og andre innenfor vårt rettssystem blir gjort oppmerksomme på hvordan de kan gjenkjenne egne dårlige holdninger, og hvordan de kan jobbe med å bli kvitt dem. Det er også viktig at det gjøres klart at det er fullstendig nulltoleranse for rasisme i disse posisjonene, og at det alltid må være ok å si ifra hvis man ser andre inne i dette systemet utøve rasisme.

Til slutt er også media en viktig spiller i saker som omhandler rasisme. Det er viktig at verken hudfarge, opprinnelsesland eller innvandringsstatus benyttes som grunnlag i mediesaker. Kriminelle handlinger er aldri akseptable, uavhengig av hvem som begår dem. Det er på tide at man fjerner rasistiske fordommer fra nyhetssaker som er alvorlige nok i seg selv. Når det kommer til rasisme ligger det mye ansvar hos det enkelte individ, men det er også viktig at man slutter å godta rasisme i hverdagen, bare fordi man ikke ser de negative følgene med en gang.