Om Sophia Baidoo

Sophia Baidoo ble født i Ghana 19. april 1978, og kom til Sverige da hun var 13 år gammel. Hun innvandret videre til Norge senere, og er mest kjent for en politivoldsak fra 1999. Baidoo var på det aktuelle tidspunktet kun 21 år gammel, og arbeidet som vaskehjelp i en bank i Trondheim.

En vanlig dag på jobb?

Den aktuelle dagen, 12. oktober 1999, hadde en bankansatt satt på alarmen da denne forlot banken, uten å sjekke hvorvidt det fortsatt var andre til stede. Baidoo var i gang med å vaske, og var ikke klar over at alarmen ble utløst. Vektere og politi kom til stedet for å undersøke hva som hadde utløst alarmen og fant da Baidoo på stedet. Det videre hendelsesforløpet er noe usikkert, men det er blitt fortalt at Baidoo ikke kunne identifisere seg selv, og at hun enten ikke forstod eller var villig til å etterkomme politiets beskjed om å sette seg ned på en stol. Det er også blitt sagt at Baidoo ønsket å fortsette med vaskingen, og at det var derfor hun ikke satte seg ned. Dette utløste et basketak med politiet, og Baidoo ble lagt i bakken med makt. Hun ble også utsatt for et halsgrep, og en av politimennene sa enten «faens svarting» eller «svarte faen», noe som ble oppfattet som et rasistisk utfall mot Baidoo. Politimannen selv mente han hadde sakt «svarte faen» og at dette ikke var rettet mot Baidoo personlig. Baidoo valgte å anmelde forholdet, både for sjikane og politivold. Den aktuelle politimannen fikk i utgangspunktet et forelegg på 3000 kroner for forholdet, men han nektet å vedta dette og saken gikk dermed til rettsak.

Frifinnelse på grunn av bitt

I retten ble politimannen fritatt for utbruddet «svarte faen» i en enstemmig dom. Dette betød at politimannen slapp å betale sitt forelegg. Grunnlaget for dommen var i retten at politimannen forklarte at Baidoo hadde bitt ham, noe hun benektet. En ekspert uttalte seg om sår på den aktuelle politimannens arm, og kom frem til at disse ikke stammet fra bitt fra et menneske.

Ingen ønsket å høre på Sophia Baidoo

Det er mange grunner til at denne saken har fått mye oppmerksomhet. Gjennom hele saksgangen har Sophia Baidoos egne vitneutsagn blitt skjøvet under teppet, og hele saken bygger på en uvilje mot å høre på hva kvinnen hadde å si. Dette går helt tilbake til selve arrestasjonen, hvor Sophia Baidoo var iført en uniform fra vaskeselskapet, hadde sitt ansattbevis og i tillegg koden for å stanse bankalarmen. Politiet valgte allikevel å tvile på hennes identitet. Det finnes også bevis for at en lignende situasjon var oppstått tidligere, men da med en hvit vaskehjelp. I denne situasjonen oppga vaskehjelpen passordet, og situasjonen ble oppløst. Dette gjør det nærliggende å tro at det var Baidoos hudfarge som la grunnlaget for den videre situasjonen som oppstod i hennes tilfelle. Dette ble ikke tatt hensyn til i retten.

Et holdningsproblem i både rettssystemet og hos politiet

Dette viser hvordan rettssystemet og ikke minst politiet i Norge fortsatt ikke behandler mennesker med ulik hudfarge på lik måte. Man ser kanskje spesielt farlige symptomer på dette akkurat i Trondheim, hvor en av de samme politimennene som var involvert i Baidoo-saken også var involvert i Obiora-saken i 2006, der Eugene Ejike Obiora døde som følge av politivold. Politimannen benyttet det samme halsgrepet i begge saker, og dette var medvirkende til Obioras død. Baidoo-saken fikk også nytt fokus i sammenheng med Obiora-saken, og det ble tydelig at spesielt visse polititjenestemenn i Trondheim hadde gjennomgående problemer med bruk av vold og rasistiske holdninger.