Radikale politimetoder i Atlantic City får både ris og ros

Atlantic City er kanskje et sted mest kjent for casinoer og gangstere som smuglet alkohol under forbudstiden. Atlantic City var nemlig det første stedet i USA som fikk casino, utenfor Las Vegas vel å merke. Her kan du spille på flere av verdens mest kjente spilleautomater og andre bordspill som potensielt kan endre din økonomiske hverdag for alltid.

I og med at byen er mest kjent for overdådighet, festing, alkohol og hvite strender er det kanskje en smule overraskende at det er her man finner noe av moderne USAs mest oppløftende og innovative nyvinninger innenfor politiarbeid.

Finanskrise tvang frem endringer

Etter at finanskrisen i 2008 rammet byen hardt måtte det alvorlige nedskjæringer til, bl.a. finnes det nå bare 267 politibetjenter i byen, noe som er en nedgang fra 374 i 2010, og flere nedbemanningsprosesser er i vente. Allikevel er politisjefen i byen optimistisk, og forteller at de har opplevd en 20% nedgang i kriminalitet de første seks månedene i 2017 sammenlignet med 2016. Samtidig har de gjort 17% færre arrestasjoner, med andre ord har de lykkes med å redusere kriminalitet samtidig som de også har bidratt til at færre personer sitter i overfylte amerikanske fengsler.

Grunnen til politisjefens optimisme ligger i bruken av nye høyteknologiske innovasjoner, som er blitt implementert ved hjelp fra kriminologer fra Rutgers University. Teknologien er en slags modellering av risiko i håp om å forutse hvor kriminalitet vil finne sted, og dermed sette inn politistyrker slik at disse områdene blir mindre attraktive for kriminelle.

Radikalt annerledes måte å tenke på

Politiets innsats har i alle år, i hvert fall i de fleste tilfeller, vært reaktivt og ikke preventivt. Nå har preventiv politiinnsats de siste årene blitt svært populært, og en hel rekke nye bedrifter har siktet seg inn på nettopp dette markedet, og forsøker å levere nye produkter til politietater i hele USA.

Allikevel er det sjeldent at en ny teknologi, spesielt i sammenheng med nedbemanninger, foregår uten kontrovers. I dette tilfellet har aktivister og menneskerettighetsforkjempere tatt til orde for at slike politi-verktøy oppfordrer til fordommer basert på etnisitet, ignorerer lokale behov og bidrar til militarisering av fattige nabolag med en stor andel av minoriteter.

Allikevel forteller en av professorene fra Rutgers at han mener disse anklagene er overdrevne og uriktige. Faktisk er han så overbevist om nettopp dette at han ikke tar betalt for sin programvare, men gir den bort gratis til enhver politietat som måtte ønske den.

Løser kriminalitet uten arrestasjoner

Noe av det mest radikale ved programvaren som er blitt tatt i bruk av politiet i Atlantic City, er at mye av arbeidet ikke nødvendigvis ligner tradisjonelt politiarbeid, men heller ligger i å identifisere hva som gjør områder til farlige områder. Politibetjenter må fortsatt etterforske kriminalitet og arrestere kriminelle, men fokuset til programvaren ligger i det å hindre kriminalitet fra å skje i det hele tatt. Noe av det viktigste for å oppnå dette er å identifisere under hvilke forhold kriminalitet som oftest skjer.

F.eks. om man legger merke til at barn leker på samme sted igjen og igjen, vil man kanskje identifisere dette som et populært sted for leken oppførsel. Om man så tar fokuset vekk fra barna og heller ser på miljøet rundt, vil man kanskje se husker, lekestativ og åpne gressflekker. Så altså, en lekeplass. Om man så kan identifisere lignende steder, med lignende karakteristikker, kan man forvente samme leken oppførsel. Tanken er at man ved å fjerne eller legge til karakteristikker dermed kan endre oppførselen til menneskene som befinner seg på stedet.

I et område hvor det skjer mye kriminell oppførsel vil dermed ikke responsen være å anta at alle menneskene som bor der er kriminelle og må ransakes hver dag. Modellen ville heller ledet til at man så et behov for å endre på karakteristikkene til området og dermed gjøre det mindre attraktivt for kriminalitet å oppstå, og på den måten redusere kriminalitet uten å arrestere noen som helst.