Samvirkelagets låt Stopp volden

Samvirkelaget er en norske musikkgruppe som er et samarbeidsprosjekt mellom ska-rock bandet Hopalong Knut og hip-hop gruppa Gatas Parlament. Samarbeidet begynte med en liveopptreden hvor de to gruppene opptrådte sammen på impuls.

Rasisme og overdrevet voldsbruk hos politiet

Etter at den norsk-nigerianske Eugene Obiora døde som følge av politivold utenfor et servicekontor i Trondheim kom Samvirkelaget sammen for å lage en låt om temaet rasisme i politiet, spesielt knyttet til én av politimennene som var involvert i Obiora-saken. Låten satte søkelys på hvordan politiet etterforsket seg selv, og hvordan både politi og rettsvesen utviste det som sett fra utsiden ikke kan kalles annet enn rasisme. Låten fikk navnet Stopp Volden, noe som har en tvetydig betydning for dem som kjenner saken godt. Låten ble i første omgang lagt ut på MySpace, og fikk voldsom oppmerksomhet fra første stund. På grunn av navngiving av involverte polititjenestemenn ble Samvirkelaget tatt til retten av Politiets Fellesforbund. De ønsket å forby låten, med grunnlag i ærekrenkelse av den navngitte politimannen. Med dette ønsket Politiets Fellesforbund at Samvirkelaget ikke skulle kunne framføre låten live i konsertsammenheng og heller ikke gi den ut på album. I et forsøk på kompromiss foreslo Samvirkelaget å fjerne politimannens navn fra låten, men dette var ikke nok for Politiets Fellesforbund som ønsket å fjerne Stopp Volden helt.

Ærekrenkelse av en drapsmann?

I Trondheim tingrett ble det fastslått at den aktuelle politimannen blir ærekrenket i låten, men at å stoppe den vil være et brudd på ytringsfriheten. Resultatet ble at Samvirkelaget slapp unna juridiske følger, men de valgte allikevel å fjerne navnet fra sangteksten. Dette ble gjort for å sikre at fokuset i saken ikke gikk over på injurieanklagene eller ytringsfrihetssaken som kom opp i retten. Bandet ønsket at de opprinnelige problemstillingene knyttet til rasisme og politivold skulle forbli i fokus. Rettens avgjørelse falt ikke i god jord hos Politiets Fellesforbund, og et injuriesøksmål ble vurdert. Dette ble dog droppet med begrunnelsen av at saken mot de aktuelle politimennene i Obiora-saken var blitt henlagt, og navnet var fjernet fra låten. Det er ingen tvil om at Samvirkelagets låt var med på å rette fokus mot denne saken, og at den brakte frem en større og bredere samfunnsdebatt.

Hud i feil valør

I låtens tekst dras det også paralleller til Baidoo-saken, hvor en av politimennene involvert i Obiora-saken også brukte makt mot en person med mørk hudfarge. Dette settes det stor fokus på i sangen – at mennesker med hud i feil valør bør passe seg for politiet, og da spesielt den navngitte politimannen.

Samvirkelaget gikk ut og forklarte sangen etter at de var blitt tatt til retten av Politiets Fellesforbund. De forklarte at låten på ingen måte er et angrep på den norske rettssikkerheten, men heller det stikk motsatte. Samvirkelaget mener at polititjenestemenn ikke på noen måte kan være hevet over loven, og at bruk av vold og rasisme ikke skal kunne aksepteres på noe sted i maktapparatet, og definitivt ikke fra maktapparatet. I debatten som kom frem i etterkant av dette hevdet en talsmann fra politiet at borgerne rett og slett må stole på politiet og deres etterforskning. Dette er blant hovedpoengene Samvirkelaget forsøker å få frem, nemlig at politiet etterforsker seg selv, og kommer frem til at det ikke har blitt gjort riktig. Polititjenestemennene det handler om ble etterforsket av egne kolleger, og ble ikke en gang suspendert mens etterforskningen pågikk. Samvirkelaget ser det som svært problematisk at voldsbruk hos politiet godtas på denne måten, og spesielt når det ikke finnes noen tilstrekkelig kontroll av hvordan og når politiet bruker dette typen makt.